OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERENET TRGOVINE EURO-UNIT d.o.o.

Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, kao i se Zakon o zaštiti potrošača.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke

Euro-Unit d.o.o.,
Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin pod brojem: TT-98/1009-2
MBS: 070008701, OIB/VAT: HR83605107180
Temeljni kapital: 3.222.200 kn uplačen u cijelosti
sjedište: Ulica Brače Graner 8, 40 000 Čakovec, član uprave: Ivan Senčar
 
brojevi žiro računa:
Raiffeisenbank Austria d.d.
žiro-račun: 2484008-1100436542
IBAN: HR4324840081100436542   SWIFT CODE: RZBHHR2X
 
Zagrebačka banka UniCredit Group
žiro-račun: 2360000-1101369074
IBAN: HR5123600001101369074   SWIFT CODE: ZABAHR2X
 
Privredna banka Zagreb
Intesa Sanpaolo
žiro-račun: 2340009-1100228497
IBAN: HR4623400091100228497   SWIFT CODE: PBZGHR2X

(dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.Euro-Unit.com).

A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.Euro-Unit.com prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja.

A.3.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda prodavatelja putem www.Euro-Unit.com, regulirani su odredbama ovih Općih uvjetima, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.Euro-Unit.com. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAĆIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAĆIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem www.Euro-Unit.com izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.

E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

F) OGLAŠAVANJE

F.1.) Sve karakteristike proizvoda prodavatelja, koji su objavljeni na www.Euro-Unit.com, uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

F.2.) U slučaju ugovora o prodaji sklopljenog putem www.Euro-Unit.com, a kako je regulirano ovim Općim uvjetima, primjenjuje se pojam prodaje po uzorku ili modelu. U svakom slučaju, tolerancije odstupanja u strukturi i/ili boji proizvoda od strane prodavatelja unutar sustava www.Euro-Unit.com su dopuštena (npr. tvrdo drvo, furnir, mramorne ploče, namještaj istinskog / plemenitoj drveta, koža, tekstila proizvoda, boja kućišta elektroničkih uređaja, itd ..) te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta kupac daje svoju izričitu suglasnost na takvo odstupanje. U tom smislu kupac izražava svoju suglasnost na primjenu članka 460/2 Zakona o obveznim odnosima.

F.3.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih proizvoda, sustav www.Euro-Unit.com koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu www.Euro-Unit.com. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

G) PONUDA KUPCA

G.1.) Kupac može iz asortimana prodavatelja, objavljenog na www.Euro-Unit.com, izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb "Naruči" istog na taj način dodati svojoj "košarici".

G.2.) Klikom na opciju "Pošalji" kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude prodavatelju za kupnju robe navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente . Pritiskom na opciju „Potvrdi narudžbu“ kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda.

G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.

G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu robe navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude kupca, a navodi ih u "plaćanje" sustava www.Euro-Unit.com, uključujući sve manipulativne troškove, troškove dostave i/ili sve druge troškove poput poreza, carina te kupac potvrđuje da je svjestan i slaže se s istima. Radi izbjegavanja sumnje, troškovi dostave, carine, manipulativni i svi drugi troškovi nisu uključeni u bruto cijenu proizvoda, a kako je oglašeno na www.Euro-Unit.com i plaćaju se zasebno.

G.5.) Ponuda se smatra dostavljena prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko www.Euro-Unit.com. To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.

H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA

H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane prodavatelja.

H.2.) Prihvat ponude kupca od strane prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke prodavatelja ili isporukom proizvoda do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane prodavatelja.

H.3.) Prihvat ponude od strane prodavatelja obvezuje prodavatelja jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima ponude kupca.

H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

H.5.) U slučaju da prodavatelj, nakon ponude kupca, ne može isporučiti proizvod zato što naručeni proizvod nije raspoloživ na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od pojedinog dobavljača, prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (e-mail) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

H.6.) Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava www.Euro-Unit.com sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se smatra konzumiranim danom isporuke proizvoda kupcu, to jesi s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.

I) NAČINI PLAĆANJA

I.1.) Sve navedene cijene su u hrvatskim kunama (KN), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave, carinu, manipulativne i druge troškove. Cijene ne uključuje troškove telekom operatera kupca, a koji se obračunavaju zasebno, sukladno pojedinom ugovoru kojeg potrošač/kupac ima dogovorenog sa svojim pružateljem telekomunikacijskih usluga.

I.2.) www.Euro-Unit.com internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju samo putem kreditne ili debitne kartice ili se plaćanje može izvršiti po ponudi tj. internet bankarstvom, u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

I.3.) Nakon odabira prikladne metode plaćanja putem kreditne ili debitne kartice ili uplatom u novcu po ponudi, kupac više nije ovlašten te se odriče prava na odustajanje ili na izmjenu zadanih oblika izvršene uplate.

I.4.) Kupac je suglasan da, ukoliko prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja , može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

I.5.) Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi prodavatelj pri tome mogao imati.

I.6.) Kupac potvrđuje i suglasan je da je njegov pružatelj usluga platnog prometa u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema prodavatelju u vezi s kupnjom pojedinih proizvoda prodavatelja može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji u trenutku oglašavanja pojedinog proizvoda, kao i u momentu davanja ponude kupcu, ali i u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nisu poznati prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

I.7.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

I.8) Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz Eura u Hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

J) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

J.1.) Prilikom plaćanja proizvoda prodavatelja kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos kupoprodajne cijene i drugih pripadajućih troškova odmah nakon slanja elektroničke poruke (e-maila) od strane sustava www.Euro-Unit.comkupcu o prihvatu njegove ponude od strane prodavatelja.

J.2.) Po primitku naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja naloga. U tom smislu kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati prodavatelju.

J.3.) Kupac je odgovoran osigurati da pružatelj usluga platnog prometa kreditnim ili debitnim karticama omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca, a kupac je dužan putem narudžbe dostaviti potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici.i. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

J.4.) Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

J.5) Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

J.6.) Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke kupaca.

J.7.) Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

K) PLAĆANJE PO PONUDI / INTERNET BANKARSTVOM / GOTOVINOM KOD PREUZIMANJA POŠILJKE

K.1.) Kod plaćanja po ponudi odnosno internet bankarstvom kupac je dužan najkasnije za tri dana izvršiti uplatu po ponudi. Nakon isteka 3 dana od trenutka kreiranja ponude, www.Euro-Unit.comće ponudu smatrati nevažećom.

K.2.) Podaci za plaćanje putem banke/internet bankarstva: 

        Primatelj: Euro-Unit d.o.o. Ulica Brače Graner 8, 40 000 Čakovec, Hrvatska 

       IBAN: HR4324840081100436542  kod Raiffeisenbank Austria d.d. 

       Model plaćanja: 00 

       Poziv na broj primatelja: upišite današnji datum i godinu te na kraju broj 20 (primjer: 0109201520 za datum 01.09.2015.) 

       Opis plačanja: Broj Vaše narudžbe 

K.3.) Plaćanje gotovinom po primitku robe

Tijekom opcija plaćanja odaberite opciju Plaćanje po primitku. Robu plaćate gotovinom prilikom preuzimanja.

Kupac putem internet trgovine www.Euro-Unit.com nije dužan plaćati dodatne provizije niti odkupninu, koja se formira samom cijenom proizvoda. Ukoliko se dogodi takav slučaj od strane osoblja dostavne službe, savjetujemo Vam da sačuvate račun te nas o svemu obavijestite na email, ili na telefonski broj (040) 311 163, te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku i riješiti nastalu problematiku. Za moguće nesporazume se unaprijed ispričavamo!

L) PLAĆANJE EURO-UNIT POKLON BONOM NIJE MOGUĆA KUPOVINA NA INTERNET TRGOVINI WWW.EURO-UNIT.COM.

L.1) POTVRDA ZA OSTVARIVANJE DODATNOG POPUSTA ZA ČLANOVE EURO-UNIT CLUBA SE NE MOŽE KORISTITI PRILIKOM KUPOVINE NA NAŠOJ INTERNET TRGOVINI WWW.EURO-UNIT.COM

 

M) DOSTAVA

M.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu kupcu na adresu kupca (pred vratima objekta, ali ne u samom objektu ili bez ulaska robe u sami objekt) ili na adresu treće osobe navedene u ponudi kupca poslano putem www.Euro-Unit.com, s time da ta treća osoba treba biti potvrđena uz prihvaćanje prodavatelja (od izuzetka su neki otoci gdje se roba dostavlja do najbližeg poštanskog ureda - detalje potražite na stranicama dostavnih službi In Time, Express ili GLS). Kupac je suglasan s okolnosti da, ukoliko je proizvod potrebno dostaviti u stan kupca, se takav način dostave dodatno naplaćuje sukladno primjenjivim troškovnicima i cjenicima kurirskih službi. Potrošač će, prilikom primitka potvrdne elektroničke poruke o prihvatu ponude, biti obavješten o eventualnim troškovima dostave. Ovakva obavijest je samo informativne naravi i ne obvezuje prodavatelja.

M.2.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe - In TimeExpress ili GLS.

M.3.) U slučaju kupnje robe, vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano i određeno kupcu putem povratne elektroničke poruke (e-mail). Vrijeme isporuke od strane prodavatelja u takvom e-mailu za samog kupca, je informativne naravi i ne obvezuje prodavatelja.

M.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio kupac zbog toga što kupac trenutno nije na naznačenoj adresi iz njemu poznatih razloga, prodavatelj je dužan ostaviti pisanu potvrdu nemogućnosti dostave istog, no troškove slijedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.

M.5.) U slučaju neuspjele dostave, a kako je to definirano točkom M.4 ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne podigne odnosno ne preuzme u jednom od ugovorenih ureda prodavatelja, a kupac nije obavijestio prodavatelja o tome pisanim putem, prodavatelj ima pravo uskladištiti robu o svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu za storno u iznosu od 20% (dvadeset posto) bruto kupovne cijene. Prodavatelj pridržava pravo od kupca naplatiti svaku daljnju štetu koja prelazi iznos naknade za storniranje robe. U svakom slučaju kupac odgovara prodavatelju i za svu eventualnu štetu koju prodavatelj trpi uslijed neuspjele dostave.

M.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

M.7.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

M.8.) Odabir dostavljača je odgovornost prodavatelja, te prodavatelj odgovara samo i isključivo za izbor dostavljača.

M.9.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe ili nakon slanja samu predaje robe kupcu po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

M.10.) www.Euro-Unit.com koristi usluge kurirskih službi In Time, Express i GLS, a sve detalje o njihovim uslugama, dostupnosti dostave, dostava na otoke, rokovima i sve ostale informacije potražite na njihovim službenim web stranicama  Express ili GLS

Praćenje pošiljki In Time: http://in-time.hr/pracenje-posiljaka/

Praćenje pošiljki GLS: https://gls-group.eu/HR/hr/pracenje-posiljke

Cijene dostave po težinama:

N) GARANCIJA/JAMSTVO

N.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenoj kartici ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. 

N.2.) Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ukoliko se kupac pridržava uputa za uporabu.

N.3.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

N.4.) U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo te postupanje po istom. Po isteku roka od 6 (šet) mjeseci od primopredaje robe prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke.

N.5.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (i) uklanjanje nedostatka, (i) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (ili) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (i) omogućit raskid ugovora. Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i ne primjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima.

N.6.) U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom kupac je dužan prodavatelju isti dostaviti na trošak prodavatelja unutar 30 dana od preuzimanja proizvoda.

N.7.) Nakon isteka roka od dvije godine od primitka proizvoda, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane prodavatelja, prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke.

N.8.) Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja prodavatelja i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja.

N.9.) Ukoliko se ustanovi kako je roba pod jamstvom koju korisnik reklamira kao neispravnu ispravna, prodavatelj će korisniku pregled ispravnog proizvoda naplatiti jedan servisni sat (180 kn sa PDV-om) uz dodatno troškove dostave proizvoda na servis (ukoliko je to išlo na trošak prodavatelja) i povrat ispravnog proizvoda kupcu.

O) PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

O.1.) Sve do potpune otplate svih dospjelih potraživanja odnosno obveza koje snosi kupac, prodani proizvod je u isključivom vlasništvu prodavatelja.

O.2.) Kupac ima obvezu prema proizvodima, na kojim postoji pridržaj prava vlasništva prodavatelja, iste čuvati i koristiti ih s pažnjom dobrog gospodara odnosno potonjeg vlasnika. O svakoj promjenu adrese na kojoj se nalazi proizvod, intervenciju na istom od strane kupca ili treće osobe, kupac je dužan pisanim putem obavijestiti prodavatelja ili mu predočiti kopiju servisnog zapisnika. Troškove slanja, zaprimanja robe na servis snosi isključivo kupac.

O.3.) Kupac je suglasan s navedenim pridržajem prava vlasništva od strane prodavatelja, te u slučaju prodaje proizvoda trećim osobama, kupac je dužan pisanim putem obavijestiti treću osobu o postojanju pridržaja prava vlasništva na proizvodu od strane prodavatelja.

O.4.) U tom slučaju Kupac je dužan sav novac dobiven od prodaje proizvoda trećim osobama odmah uplatiti na račun prodavatelja. Protivnom odgovara prodavatelju za svu štetu, a može biti i predmet kaznenog progona.

P) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

P.1.) Kupac odnosno potrošač , ima pravo, da u roku od 30 dana od dana dostave robe robe, jednostrano raskine kupoprodajni ugovor te da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostranim raskidom na adresu prodavatelja: Euro-Unit d.o.o. Ulica Braće Graner 8, 40 000 Čakovec, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Poredno, izjava o raskidu može se dostaviti i na elektroničku poštu prodavatelja: email. Za sva pitanja i primjedbe, prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 09 do 16 sati, i to na telefon: +385(0)40 829 017

P.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

P.3.) Kupac u slučaju povrata robe snosi troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, prodavatelj si pridržava prava smanjivanje troška otkupnine s razmjeru kupljenog proizvoda.

P.4.) Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Općih uvjeta.

P.5.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se kupac koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja sačuvavši pritom neoštećenu originalnu ambalažu, a najkasnije u roku 14 dana od kada je sukladno zakonskoj obavijesti prodavatelja obavijestio o svojoj odluci o raskidu ugovora. Prodavatelj nije dužan pristati na raskid ugovora o kupoprodaji ukoliko kupljeni proizvod nije vraćen u originalnom neoštećenom pakiranju.

P.6.) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA skinite ovdje.

R) OSTALO

R.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku kod prodavatelja, te kupac na zahtjev prodavatelju može pristupiti njima uz plaćanje stvarnih materijalnih troškova svakog umnožavanja i dostave. Prihvatom ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na ovakvo prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, isl).

R.2.) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti prodavatelju pisanim putem na adresu: Euro-Unit d.o.o., Ulica Braće Graner 8, 40 000 Čakovec, faxom na: +385(0)40 829 440 ili na email

R.3.) Adresa servisne službe prodavatelja glasi:

Euro-Unit servis, Ulica Brače Graner 8, 40 000 Čakovec 

R.4.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta pri samoj registraciji korisnika, a koji omogućuje korištenje sustava www.Euro-Unit.com.

R.5.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavne pravo prema sjedištu prodavatelja Primjena Bečke Konvencije Ujedinjenih naroda na međunarodnoj prodaji robe je isključena. Primjena poslovnih običaja i/ili općih i posebnih uzanci koje vrijede ili bi mogle vrijediti u trgovini na veliko i/ili malo je također isključena.

R.6.) Za sve sporove u vezi s ili koji proizlaze iz ovih uvjeta ili na temelju ugovora kupoprodaji nadležan je stvarno nadležan sud prema mjestu sjedišta prodavatelja.

R.7.) Djelomična ništetnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ili na temelju Općih uvjeta sklopljenih ugovora ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Tumačenje na način da će se pravni vaukuum nastao ništetnom odredbom tumačiti na način koji je najbliži izvornoj gospodarskoj namjeri ugovornih strana je pogrešan i samim time nije dopušten.

R.8.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti su podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na www.Euro-Unit.com sustava.

R.9.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

R.10.) Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada:

  - Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

  - Kako se riješiti EE otpada? U našim dućanima možete ostaviti mali EE otpad. Ako niste u blizini naših dućana, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

  - EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.