OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE EURO-UNIT d.o.o.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Na Opće uvjete poslovanja primjenjuju se relevantne odredbe Republike Hrvatske, zakona o obveznim odnosima, zakona o elektroničkoj trgovini, kao i zakona o zaštiti potrošača.

A.2.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke EURO-UNIT d.o.o. (dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedinog predmeta putem internet trgovine objavljene na mrežnoj stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.euro-unit.com).

A.3.) Podaci prodavatelja

 • EURO-UNIT d.o.o.
 • Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin pod brojem: TT-98/1009-2
 • MBS: 070008701, OIB/VAT: HR83605107180
 • Temeljni kapital: 3.222.200 kn uplaćen u cijelosti
 • Sjedište: Braće Graner 8, 40 000 Čakovec, Hrvatska
 • Član uprave: Ivan Senčar
 • kontakt telefon: +385 (0)40 311 163
 • email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

A.4.) Brojevi bankovnih računa prodavatelja

 • Raiffeisenbank Austria d.d.

žiro-račun: 2484008-1100436542

IBAN: HR4324840081100436542   SWIFT CODE: RZBHHR2X

 • Zagrebačka banka UniCredit Group

žiro-račun: 2360000-1101369074

IBAN: HR5123600001101369074   SWIFT CODE: ZABAHR2X

 • Privredna banka Zagreb Intesa Sanpaolo

žiro-račun: 2340009-1100228497

IBAN: HR4623400091100228497   SWIFT CODE: PBZGHR2X

 • Erste &  Steiermaerkische Bank d.d.

žiro-račun: 2402006-1100946544

IBAN: HR7524020061100946544  SWIFT CODE: ESBCHRZZ

A.5.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.euro-unit.com prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja.

A.6.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju proizvoda prodavatelja putem www.euro-unit.com, regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

A.7.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.euro-unit.com. Kupac ima mogućnost i ovlašten je  pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom računalnom sistemu.


B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu odstupati od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.


C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAČIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.


D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom kupovine putem www.euro-unit.com izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan s ovim Općim uvjetima.


E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

F) DOSTAVA

F.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu kupcu na adresu kupca (pred vratima objekta, ali ne u sami objekt ili bez ulaska robe u sami objekt) ili na adresu treće osobe navedene u ponudi kupca poslano putem www.euro-unit.com, s time da ta treća osoba treba biti potvrđena uz prihvaćanje prodavatelja (od izuzetka su određene države, regije ili područja gdje se roba dostavlja do najbližeg poštanskog ureda - detalje potražite na stranicama dostavnih službi GLS, DPD, In Time ili HP (Hrvatska Pošta). Kupac je suglasan s okolnosti da, ukoliko je proizvod potrebno dostaviti u stan kupca, se takav način dostave dodatno naplaćuje sukladno primjenjivim troškovnicima i cjenicima kurirskih službi. Potrošač će, prilikom primitka potvrdne elektroničke poruke (e-mail) o prihvatu ponude, biti obaviješten o eventualnim troškovima dostave. Ovakva obavijest je samo informativne naravi i ne obvezuje prodavatelja.

F.2.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju dostavne službe: GLS, DPD, In Time ili HP (Hrvatska Pošta)

F.3.) U slučaju kada je to moguće, vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano i određeno kupcu putem povratne elektroničke poruke (e-mail) ili na neki drugi način. Vrijeme isporuke od strane prodavatelja u takvom e-mailu za samog kupca je informativne naravi i ne obvezuje prodavatelja.

F.4.) Ako isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio kupac zbog toga što kupac trenutno nije na naznačenoj adresi iz njemu poznatih razloga, prodavatelj je dužan u pisanom obliku obavijestiti kupca o nemogućnosti dostave istog. Eventualne troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.

F.5.) U slučaju neuspjele dostave, a kako je to definirano točkom M.4 ovih Općih uvjeta, ako se proizvod ne podigne, odnosno ne preuzme u jednom od ugovorenih ureda prodavatelja, a kupac nije obavijestio prodavatelja o tome pisanim putem, prodavatelj ima pravo uskladištiti robu o svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu za storno u iznosu od 20% (dvadeset posto) bruto kupovne cijene. Prodavatelj pridržava pravo od kupca naplatiti svaku daljnju štetu koja prelazi iznos naknade za storniranje robe. U svakom slučaju kupac odgovara prodavatelju i za svu eventualnu štetu koju prodavatelj trpi uslijed neuspjele dostave.

F.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

F.7.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

F.8.) Odabir dostavljača je odgovornost prodavatelja, te prodavatelj odgovara samo i isključivo za izbor dostavljača.

F.9.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe ili nakon slanja samu predaje robe kupcu po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

F.10.) www.euro-unit.com koristi usluge dostavnih službi: GLS, DPD, In Time ili HP (Hrvatska Pošta), a sve detalje o njihovim uslugama, dostupnosti dostave, dostava na otoke, rokovima i sve ostale informacije potražite na njihovim službenim web stranicama: GLS, DPD, In Time, HP (Hrvatska Pošta)

PRAĆENJE POŠILJKI

GLS: Kliknite ovdje!

DPD: Kliknite ovdje!

IN TIME: Kliknite ovdje!

HP Hrvatska Pošta: Kliknite ovdje!

Cijene i informacije o dostavi

Country Shipping costs Free shipping from Delivery time Max kg
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
20,00 €
- 6 - 8 days 20 kg*
40,00 €
- 16 - 22 days 20 kg*
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
20,00 €
- 6 - 8 days -
15,00 €
50,00 € 5 - 7 days -
40,00 €
- 16 - 21 days 30 kg*
25,00kn (cca. 3,30 €)
370,00kn (cca. 50,00 €) 1 - 2 days -
15,00 €
50,00 € 5 - 8 days 31,50 kg*
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
15,00 €
50,00 € 6 - 8 days -
15,00 €
50,00 € 5 - 6 days -
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
15,00 €
50,00 € 6 - 8 days -
15,00 €
50,00 € 1 - 3 days -
15,00 €
50,00 € 5 - 7 days -
40,00 €
- 3 - 6 days 30 kg*
50,00 €
- 5 - 8 days 20 kg*
15,00 €
50,00 € 3 - 6 days -
50,00 €
- 16 - 22 days 30 kg*
20,00 €
- 6 - 8 days 20 kg*
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
30,00 €
- 8 - 10 days 20 kg*
20,00 €
- 6 - 8 days 30 kg*
15,00 €
50,00 € 4 - 6 days -
20,00 €
- 6 - 8 days 30 kg*
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
15,00 €
50,00 € 6 - 7 days -
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
40,00 €
- 7 - 15 days 20 kg*
20,00 €
- 6 - 8 days 30 kg*
15,00 €
50,00 € 3 - 5 days -
15,00 €
50,00 € 1 - 3 days -
15,00 €
50,00 € 5 - 7 days -
15,00 €
50,00 € 4 - 7 days -
15,00 €
200,00 € 6 - 8 days -
30,00 €
- 6 - 9 days 30 kg*
15,00 €
50,00 € 5 - 7 days -
USA
40,00 €
- 16 - 21 days 30 kg*
80,00 €
- 15 - 30 days 30 kg*

* VAŽNA INFORMACIJA!

Sve narudžbe koje prelaze ograničenje maksimalne težine i dimenzija paketa moraju biti poslane uslugom zbirnog cestovnog prijevoza. Navedena dostava uobičajeno traje 5-7 radnih dana duže od standardne usluge dostave. Nema dodatnih troškova za isporuke u zemlje s uključenom besplatnom dostavom. Za isporuke u zemlje s ograničenom maksimalnom težinom, ljubazno molimo da zahtjev za kreiranje ponude pošaljite našoj korisničkoj podršci na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


G) JAMSTVO

G.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu i/ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima.

G.2.) Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ako se kupac pridržava uputa za uporabu.

G.3.) Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o eventualnim vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

G.4.) U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo postupanja po istom. Po isteku roka od 6 (šest) mjeseci od primopredaje robe prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke.

G.5.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu sljedeće:

 • uklanjanje nedostatka
 • zamjena robe drugom robom bez nedostatka
 • smanjiti kupoprodajnu cijenu
 • omogućiti raskid ugovora

Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i ne primjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima.

G.6.) U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom pri uočenim nedostacima, prodavatelj je dužan organizirati prikup proizvoda na adresi kupca i isporuku zamjenskog proizvoda u trošku prodavatelja. Zamjena proizvoda mora biti izvršena u zakonskom roku.

G.7.) Nakon isteka jamstvenog roka propisanog u jamstvenom listu, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane prodavatelja, prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke.

G.8.) Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja prodavatelja i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja.

G.9.) Ako se ustanovi kako je roba pod jamstvom koju kupac reklamira kao neispravnu, ispravna, prodavatelj zadržava pravo pregled ispravnog proizvoda naplatiti shodno važećem cjeniku ovlaštenog servisa, uz eventualne dodatno troškove dostave proizvoda na servis (ako je to išlo na trošak prodavatelja) i povrat ispravnog proizvoda kupcu.

H) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

H.1.) Kupac odnosno potrošač, ima pravo u roku od 30 dana od dana dostave robe, jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor te da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostranim raskidom na adresu prodavatelja: Euro-Unit d.o.o. Ulica braće Graner 8, 40 000 Čakovec, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Izjava o raskidu može se također dostaviti i na elektroničku poštu prodavatelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za sva pitanja i primjedbe, prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu 09:00-16:00 sati, i to putem telefona: +385(0)40 311 163.

H.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

H.3.) Kupac u slučaju povrata robe snosi troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, prodavatelj si pridržava prava smanjivanja troška otkupnine u srazmjeru kupljenog proizvoda.

H.4.) Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Općih uvjeta.

H.5.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se kupac koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja sačuvavši pritom neoštećenu originalnu ambalažu, a najkasnije u roku 14 dana od kada je sukladno zakonskoj obavijesti prodavatelja obavijestio o svojoj odluci o raskidu ugovora. Prodavatelj nije dužan pristati na raskid ugovora o kupoprodaji ako kupljeni proizvod nije vraćen u originalnom neoštećenom pakiranju.

H.6.) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

DOKUMENTACIJA ZA POVRAT ROBEI) PLAĆANJE

I.1.) Osim ukoliko nije drugačije izričito navedeno valuta plaćanja web trgovine je HRK hrvatska kuna. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave, carinu, manipulativne i druge troškove.

I.2.) www.euro-unit.com internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje putem kreditne ili debitne kartice, plaćanje pouzećem, internet bankarstvom, bankovnim transferom i PayPal-om u skladu sa uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima.

I.3.) Nakon odabira prikladne metode plaćanja kupac više nije ovlašten te se odriče prava na odustajanje ili na izmjenu zadanih oblika izvršene uplate.

I.4.) Kupac je suglasan da, ako prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

I.5.) Ako kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi prodavatelj pri tome mogao imati.

I.6.) Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema prodavatelju u vezi s kupnjom pojedinih proizvoda prodavatelja može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji u trenutku oglašavanja pojedinog proizvoda, kao i u trenutku davanja ponude kupcu, ali i u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nisu poznati prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

I.7.) Isporuke u zemlje koje nisu članice Europske Unije (EU) vrše se bez PDV-a! Moguće uvozne pristojbe plaćaju se po dolasku pošiljke u odredišnu zemlju. Ako je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica EU, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

I.8) Valuta plaćanja u web trgovini www.euro-unit.com je hrvatska kuna (HRK). Sve cijene u stranim valutama su isključivo informativnog karaktera! Iznos za koji će biti terećena kreditna kartica kupca se dobiva kroz konverziju cijene iz Eura u Hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi HNB-a (Hrvatske narodne banke). Prilikom naplate kreditnom karticom kupca, isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web trgovini.

I.9.) Prilikom plaćanja proizvoda prodavatelja kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos kupoprodajne cijene i drugih pripadajućih troškova odmah nakon slanja elektroničke poruke (e-maila) od strane sustava www.euro-unit.com kupcu o prihvatu njegove ponude od strane prodavatelja.

I.10.) Po primitku naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja naloga. U tom smislu kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati prodavatelju.

I.11.) Kupac je odgovoran osigurati da pružatelj usluga platnog prometa kreditnim ili debitnim karticama omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca, a kupac je dužan putem narudžbe dostaviti potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

I.12.) Prodavatelj ne bilježi broj kreditne kartice kupca niti pohranjuje transakcijske podatke. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke ili pružatelja usluge naplate koja enkripcijom štiti podatke kupca.

I.13) Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava pružatelj usluga putem sustava za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

I.14.) Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka kupca. Izuzeće su podaci nužni za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda i slično. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke kupaca.

I.15.) Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

J) OBLICI PLAĆANJA

J.1.) PLAĆANJE BANKOVNOM TRANSAKCIJOM / PLAĆANJE PO PONUDI

Kod plaćanja po ponudi odnosno bankovnom transakcijom kupac je dužan uplatu izvršiti najkasnije unutar tri (3) radna dana od formiranja iste. Nakon isteka navedenog roka www.euro-unit.com će ponudu smatrati nevažećom.

Podaci za plaćanje putem internet bankarstva (bankovnom transakcijom)

 • Primatelj: Euro-Unit d.o.o. Ulica braće Graner 8, 40 000 Čakovec, Hrvatska
 • IBAN: HR4324840081100436542 kod Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Model plaćanja: 00
 • Poziv na broj primatelja: upišite datum i godinu na dan plaćanja, te na kraju broj 20 (primjer: za datum 01.09.2019. -> poziv na broj je 0109201920)
 • Opis plaćanja: Broj Vaše narudžbe

J.2.) PLAĆANJE POUZEĆEM, plaćanje po primitku robe.

Odabirom opcija Plaćanje pouzećem (EN: Cash on Delivery) kupac robu plaća prilikom preuzimanja na adresi dostave. Podržane vrsta plaćanja ovise o dostavnoj službi, državi, regiji i slično. Kupac putem internet trgovine www.euro-unit.com nije dužan plaćati dodatne provizije jer su navedene već obuhvaćene samom cijenom proizvoda. Ukoliko se dogodi takav zahtjev od strane osoblja dostavne službe, savjetujemo Vam da sačuvate račun te nas o svemu obavijestite u najkraćem roku.

J.3.) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

PLAĆANJE KARTICAMA JEDNOKRATNO

 • American Express
 • VISA
 • Maestro / Cirrus
 • MasterCard
 • Diners
 • Discover - DinaCard

PLAĆANJE KARTICAMA NA RATE

 • VISA PBZ - do 12 rata bez kamata i naknade
 • VISA ZABA - do 12 rata bez kamata i naknade
 • VISA ERSTE - do 12 rata bez kamata i naknade
 • Diners Erste Card Club - do 12 rata bez kamata i naknade
 • MasterCard ZABA - do 12 rata bez kamata i naknade
 • MasterCard ERSTE - do 12 rata bez kamata i naknade
 • Maestro PBZ - do 12 rata bez kamata i naknade
 • Maestro ERSTE Bank - do 12 rata bez kamata i naknade

J.4.) PayPal PLAĆANJE

Web trgovina www.euro-unit.com podržava i sigurni oblik plaćanja putem PayPal-a. Valuta plaćanja putem PayPal-a je Euro €. Točan iznos za koji će PayPal teretiti vaš korisnički račun ovisi o trenutnom tečaju konverzije valuta na dan kupovine. U svrhu informacije naš sustav će na blagajni prikazati približni iznos za koji će PayPal teretiti vaš račun.

K) PRAVILA PRIVATNOSTI

K.1.) Euro-Unit d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Euro-Unit d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

K.2.) Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Euro-Unit d.o.o. Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke. Euro-Unit d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Euro-Unit d.o.o. se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim protokolom SSL uz uporabu enkripcije, što se u svijetu smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Euro-Unit d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Euro-Unit d.o.o.

K.3.) Samim korištenjem stranica ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene Uvjete korištenja.

K.4.) NAŠI STAVOVI O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

 • Privatnost korisnika i zaštita podataka su ljudska prava.
 • Imamo dužnost voditi brigu o korisnicima i njihovim podacima.
 • Podaci su odgovornost, oni trebaju biti prikupljeni i obrađeni samo kada je to zbilja neophodno.
 • Ne volimo i ne podržavamo SPAM, kao ni vi!
 • Nikad nećemo prodavati, iznajmljivati ili na drugi način distribuirati ili javno objavljivati vaše osobne podatke!

K.5.) RELEVANTNI PRAVNI OKVIR

Zajedno s našim poslovnim i internim računalnim sustavima, ova je web stranica osmišljena u skladu sa sljedećim nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

 • Direktiva EU o zaštiti osobnih podataka
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka
 • Opća uredba o zaštiti podataka EU (GDPR)

Sukladnost ove web stranice gore navedenim zakonskim propisima vjerojatno znači da je ta web stranica sukladna sa zakonima o zaštiti podataka i privatnosti korisnika koje su postavile i mnoge druge zemlje. Ako niste sigurni je li ta web lokacija u skladu s posebnom zakonskom regulativom o zaštiti podataka i zakonima o zaštiti podataka u vašoj domovini, radi pojašnjenja obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

K.6.) OSOBNE INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU I ZAŠTO SE PRIKUPLJAJU

Ova web stranica prikuplja i koristi osobne podatke iz sljedećih razloga:

1. Praćenje posjeta web lokaciji

Kao i većina web stranica, ova web lokacija upotrebljava Google Analytics (GA) za praćenje interakcije korisnika. Koristimo ove podatke kako bi utvrdili broj ljudi koji upotrebljavaju našu web stranicu, kako bi bolje razumjeli kako pronalaze i upotrebljavaju našu web stranicu i da vidimo njihovo putovanje kroz web stranicu.

Iako GA bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, niti jedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. GA također bilježi IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali Google nam ne daje pristup tome. Google smatramo obrađivačem podataka treće strane (pogledajte članak K.7. u nastavku).

GA upotrebljava kolačiće, a detalje o njima možete pronaći na Googleovim vodičima za razvojne programere. Naša web stranica koristi implementaciju analytics.js GA.

Onemogućavanje kolačića na vašem internetskom pregledniku zaustavit će GA da prati bilo koji dio vašeg posjeta bilo kojem dijelu ove web stranice.

2. Email adresa za kontakt

Ako nas odlučite kontaktirati putem email adrese za kontakt, niti jedan od podataka koje isporučujete neće biti pohranjen na ovoj web stranici i neće biti prenesen / obrađen od strane sustava bilo kojoj od trećih strana. Umjesto toga podaci će se prikupljati u e-pošti i bit će nam poslani putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS-om (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.

3. Newsletter

Ako se odlučite prijaviti na našu newsletter listu, email adresa koju nam pošaljete prosljeđuje se softverskoj platformi koja nam pruža usluge e-mail marketinga. Email adresa koju šaljete neće biti pohranjena u vlastitoj bazi podataka ili na nekom od naših internih računalnih sustava.

Vaša adresa e-pošte ostaje unutar baze podataka navedene platforme dokle god nastavljamo koristiti usluge te platforme za email marketing ili dok ne zatražite odjavu s newsletter liste. To možete učiniti tako što ćete otkazati pretplatu pomoću linkova za otkazivanje pretplate koji se nalaze u svim newsletterima koje vam šaljemo ili tako da zatražite odjavu putem kontakt email adrese.

Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja prije nego što se prijavite na naš newsletter.

4. Prikupljanje mišljenja, anketa i ocjena proizvoda i usluga

Na našim web stranicama koristimo usluge pomno biranih, renomiranih poslovnih partnera koji u svrhu poboljšanja naših web stranica i servisa koje pružamo, za naše potrebe prikupljaju mišljenja, ocjene proizvoda, vrše ankete i sl. Korisnik ne mora dati svoje mišljenje, a ako ga želi dati ima mogućnost biranja želi li to učiniti anonimno ili može upisati podatke koje želi da budu objavljeni.

5. Podaci koji se koriste prilikom online plaćanja

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava sustav za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

6. Podaci potrebni za dostavu

Za dostavu naručenih proizvoda koristimo provjerene dostavne službe s kojim u svrhu izvršenja dostave moramo podijeliti dio osobnih podataka koje ostavljate prilikom registracije i bez kojih usluga dostave nije moguća.

K.7) KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela najkasnije u roku od 48 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

K.8.) PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu sa zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave.

L) PRITUŽBE I REKLAMACIJE

L.1.) Iako se izuzetno trudimo kako do pritužbi ili reklamacija na proizvode ili usluge ne bi došlo, ponekad se pogreška ipak potkrade i u najboljoj namjeri. Kako nam je svaki pojedini kupac najvažniji i na prvom mjestu, tako nam je i cilj da se u što kraćem roku riješi svaka eventualna pritužba ili reklamacija, kako bi kupac mogao nesmetano uživati u kupljenom proizvodu. Pisane pritužbe ili reklamacije mogu se podnijeti na ispod navedene načine.

 • Putem pošte na adresu:

EURO-UNIT d.o.o.

Odjel Pritužbi

Ulica braće Graner 8

40000 Čakovec

 • Putem elektronske pošte na adrese:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

M) ZBRINJAVANJE ELEKTRONIČKOG OTPADA

M.1.) Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

M.2.) Kako se riješiti EE otpada? U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ako imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

M.3.) EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.

N) OSTALE ODREDBE

N.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjen u elektronskom obliku kod prodavatelja, te kupac na zahtjev prodavatelju može pristupiti ugovoru uz plaćanje stvarnih materijalnih troškova svakog umnožavanja i dostave. Prihvatom ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na ovakvo prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).

N.2.) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti prodavatelju pisanim putem na adresu: Euro-Unit d.o.o., Ulica braće Graner 8, 40 000 Čakovec ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

N.3.) Adresa servisne službe prodavatelja glasi:

 • EURO-UNIT d.o.o., Odjel Servisa, Ulica braće Graner 8, 40 000 Čakovec, Hrvatska

N.4.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta pri samoj registraciji korisnika ili kupovini, a koji omogućuje korištenje sustava www.euro-unit.com.

N.5.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavne pravo prema sjedištu prodavatelja. Primjena Bečke Konvencije Ujedinjenih naroda na međunarodnoj prodaji robe je isključena. Primjena poslovnih običaja i/ili općih i posebnih uzanci koje vrijede ili bi mogle vrijediti u trgovini na veliko i/ili malo je također isključena.

N.6.) Za sve sporove u vezi s ili koji proizlaze iz ovih uvjeta ili na temelju ugovora kupoprodaji nadležan je stvarno nadležan sud prema mjestu sjedišta prodavatelja.

N.7.) Djelomična ništetnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ili na temelju Općih uvjeta sklopljenih ugovora ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Tumačenje na način da će se pravni vakuum nastao ništetnom odredbom tumačiti na način koji je najbliži izvornoj gospodarskoj namjeri ugovornih strana je pogrešan i samim time nije dopušten.

N.8.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na www.euro-unit.com sustavu.

N.9.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

 

Kako bismo osigurali najbolje korisničko iskustvo, vaša pomoć bila bi visoko cijenjena! U slučaju da ste pronašli pogrešku ili nam želite poslati povratne informacije o ovoj stranici, jednostavno pošaljite link ili sliku zaslona a mi ćemo problem riješiti što je prije moguće!
Drag and drop files here or Browse
NEWSLETTER